Cerca de Finances

Llibres / Economia. finances. empresa. gestió / Finances (23)

 • MATEMÁTICA FINANCIERA
  DE LA FUENTE SÁNCHEZ, DAMIÁN / PRA MARTOS, INMACULADA
  El objetivo de este libro es por un lado, definir de una forma clara y concisa los conceptos y herramientas más importantes en los que se sustenta la matemática financiera, y por otro lado, abordar la valoracion de las operaciones financieras que con más frecuencia se utilizan en la práctica comercial y bancaria. Su estructura está adaptada a la metodología de la enseñanza a di...
  Disponible en 1 setmana

  30,00 €

 • UNA HISENDA A LA CATALANA
  IGLESIAS CAPELLAS, JOAN
  Una hisenda pròpia, de tots i per a tots. Gran coneixedor de la teoria i la realitat de la hisenda pública espanyola, Joan Iglesias Capellas descriu com ha de ser la futura hisenda catalana: una nova estructura tributària, un nou model de gestió i una nova administració tributària, tot basat en la transparència i la confiança en els contribuents. Es tracta d'un element fonament...
  Disponible en 1 setmana

  16,00 €

 • RISC DE TIPUS D´INTERÈS
  FONTANALS I ALBIOL, HORTÈNSIA / RUIZ I DOTRAS, ELISABET
  La variable tipus d'interès és una variable bàsica en l'anàlisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus d'interès són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interès és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financer...
  Disponible en 1 setmana

  22,00 €

 • ¿QUÉ SERÁ DE MI PENSIÓN?
  JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ
  Los mayores de 65 años ya son legión en España, y ese aumento constante lleva parejo, por supuesto, el gasto asociado al envejecimiento,  es decir, las pensiones, la dependencia, la sanidad, los servicios sociales… Los jubilados, los nuevos ninis, van a tener además que asumir las consecuencias de una realidad aplastante: el número de pensionistas no hace más que crecer, merced...
  Disponible en 1 setmana

  14,96 €

 • BOLSA PARA DUMMIES
  JOSEF AJRAM
  Además de ser un famoso deportista de pruebas de resistencia extrema, el ultramán Josef Ajram es también trader de éxito, que ha desarrollado su propio estilo y filosofía. Este libro recoge la teoría básica sobre el funcionamiento de la bolsa, explicada de forma comprensible para cualquier persona. A partir de ejemplos claros y experiencias personales, Josef Ajram describe las ...
  Disponible en 1 setmana

  18,95 €

 • NOVES TENDENCIES EN FINANCES CORPORATIVES
  ACCID
  Les finances corporatives tenen com a principal objectiu elevar el valor de l'empresa i, per tant, el de les accions que integren el capital social. Per a això, han de trobar un equilibri adequat entre els subobjectius de rendibilitat, risc i liquiditat. La rendibilitat persegueix aconseguir el màxim rendiment de les inversions efectuades; el risc, al seu torn, està íntimament ...
  Disponible en 1 setmana

  18,95 €

 • NOVES TENDÈNCIES EN LA GESTIÓ DE LES ENTITATS NO LUCRATIVES
  ACCID
  Disponible en 1 setmana

  18,95 €

 • GUANYAR A LA BORSA ÉS POSSIBLE
  JOSEF AJRAM / AJRAM TARES, JOSEF
  Disponible en 1 setmana

  15,00 €

 • NOVES TENDÈNCIES EN FINANÇAMENT EMPRESARIAL
  ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ
  Noves tendències en finançament empresarialanalitza els aspecte aspectes més rellevants a considerar en dissenyar la política financera de l?empresa.La política financera de la empresa exigeix prendre decisions sobre temes tals com la combinació adequada del capital i deute, entre deute a curt i deute a llarg, la relació banca-empresa, el tipus d?endeutament a utilitzar o la po...
  Disponible en 1 setmana

  18,95 €

 • MANUAL PRÀCTIC DE COMPTABILITAT FINANCERA + CD ROM
  TERESA M MONLLAU
  Manual pràctic de comptabilitat financera és un llibre per a totsaquells que vulguin tenir un coneixement bàsic de la normativacontinguda en el Pla General de Comptabilitat.Aquest llibre explica, amb un llenguatge clar, el contingut de lanormativa continguda en el Pla General de Comptabilitat vigentactualment. Llenguatge clar i senzill Llibre que s?acompanya un CD amb 500 pregu...
  Disponible en 1 setmana

  16,95 €

 • ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ...
  NURIA ARIMANY CARME VILADECANS
  La finalitat bàsica d?aquest llibre és realitzar una anàlisis, tant des d?un punt de vista tècnic com pràctic, dels dos nous estats comptables: Estat de canvis en el patrimoni net (ECPN) i Estat de fluxos d?efectiu (EFE). Es defineix i presenta l?estructura i els objectius d?aquests dos estats comptables. Es descriu, pas a pas la metodologia, la seva utilitat i la seva...
  Disponible en 1 setmana

  14,85 €

 • ANÀLISI DE BALANÇOS Z5
  ORIOL AMAT
  A través de l?anàlisi de les comptes anuals d?una empresa s?aconsegueix una visió clara de la seva situació patrimonial, financera i econòmica. Podem diagnosticar les seves fortaleses i debilitats en aspectes econòmics i financers com: endeutament i capitalització, solvència a curt termini, fons de maniobra, gestió de terminis de cobrament i pagament, gestió dels actius, capaci...
  Disponible en 1 setmana

  15,00 €

 • EL NOU PGC (PLA GENERAL CONTABLE) A LA PRÀCTICA Z5
  ORIOL AMAT SANTIAGO AGUILA
  Amb l?objectiu clar de facilitar l?aprenentatge pràctic del funcionament del Nou Pla General de Comptabilitat, aquest llibre presenta un conjunt d?exercicis resolts que recullen les parts principals del citat Pla.En la confecció d?aquesta obra hi han participat els professors Santiago Aguilá (coordinació; balanç, compte de resultats i memòria; Subvencions, donacions i llegats; ...
  Disponible en 1 setmana

  19,95 €

 • EL GENI DE L'ESTALVI
  MIQUEL MORANTE - ROGER COSTA
  Disponible en 1 setmana

  14,00 €

 • EL INVERSOR INTELIGENTE
  GRAHAM, BENJAMIN
  Considerado el más importante consejero en inversión del siglo XX, Benjamin Graham enseñó e inspiró a financieros de todo el mundo. Presentó su filosofía, basada en el concepto de "invertir en valor", en El inversor inteligente, un libro que se convirtió en la biblia de los inversores ya desde su primera publicación en 1949. En él, Benjamin Graham alerta a los inversores sobre ...
  Disponible en 1 setmana

  39,95 €

 • EL COMPENDI D'ANTICH ROCHA
  JOAQUIM RABASEDA
  Disponible en 1 setmana

  18,00 €

 • L'ESPOLI FISCAL UNA ASFÍXIA PREMEDITADA
  JORDI PONS NOVELL RAMON TREMOSA
  Disponible en 1 setmana

  15,00 €

 • BANCA CATALANA: UN CAPÍTOL DE LA SEVA Hª. V7
  FRANCESC CABANA
  Disponible en 1 setmana

  2,40 €

 • CRITÈRIUMS ENTORN EL JAZZ TAULELL
  JOSEP M JAILE
  Disponible en 1 setmana

  18,00 €

 • LA MAR NO ESTÀ MAI SOLA F3
  ROBERT SALADRIGAS (3.97)
  Disponible en 1 setmana

  13,22 €

 • LES PLANES D'HOSTOLES (EXHAURIT)
  VARIS
  Disponible en 1 setmana

  14,00 €

 • BANCA CATALANA DIARI PERSONAL V1
  FRANCESC CABANA
  Disponible en 1 setmana

  8,41 €

 • EMPRESES QUE MENTEIXEN
  AMAT SALAS, ORIOL
  Per prendre decisions de tipus financer, com pot ser la comprad?accions, la sol·licitud d?un préstec o l?avaluació d?unainversió, és imprescindible tenir tota la informació financerade les empreses. També hi ha moltes decisions en matèria demàrqueting electrònic, recursos humans, tecnologia o qualsevolaltra dimensió de l?empresa en les quals el coneixementde la situació finance...
  Disponible en 1 setmana

  19,95 €